Chci darovat peníze

Do databáze Masarykovy univerzity se přihlásily už stovky dobrovolníků, zejména studentů, kteří chtějí pomáhat se zvládáním epidemie koronaviru. Potřeba jsou ale také peníze na materiální zajištění pomoci. Dobrovolníci, kteří v těchto dnech vyrážejí do terénu, potřebují hlavně pomoct s náklady na pohonné hmoty, ochranný materiál, pomůcky nebo zajištění zázemí. Obracíme se na vás proto s žádostí finanční dary. Pomůže každá koruna. 

Chci darovat

5 000 Kč 1 000 Kč 100 Kč Jinou částku

Dosud nám pomohlo 1051 dárců částkou

1 838 416 Kč

Seznam dárců, kteří udělili souhlas se zveřejněním údajů: