Mobilní aplikace MUNI POMÁHÁ

Stále pracujeme na zlepšování aplikace. Pokud již máte aplikaci staženou je nutné ji aktualizovat prostřednictvím obchodu Google Play nebo App Store a znovu uložením Vašeho profilu. Pro přístup do aplikace můžete využívat i webovou adresu dobrovolnik.munipomaha.cz Pro přihlášení do obou verzí aplikace prosím používejte stejný přihlašovací účet (MUNI, Google nebo Apple ID). 

Stáhnout aplikaci - iOS Stáhnout aplikaci - Android Aplikace ve webovém rozhraní FAQ důležité informace

Aplikace MUNI POMÁHÁ je nástrojem, který vám usnadní vaši dobrovolnickou činnost. A co všechno tam najdete? 

Můj profil - vyplněním profilu nám dáváte najevo kde, s čím a jak chcete pomoci. My vám pak posíláme notifikace jen na ty žádosti o pomoc, které odpovídají vašim preferencím.

Tlačítko deaktivace - rozumíme tomu, že ač má člověk tu nejlepší vůli, někdy na dobrovolničení nezbývá čas. Nebo už pomáháte s tolika žádostmi o pomoc, že další už si přibrat nemůžete. Abychom vám zbytečně nevolali a neposílali nové a nové notifikace, máte možnost v aplikaci svůj profil deaktivovat. Jedná se také o důležitou pomůcku pro naše koordinátory, vědí, jaké má naše dobrovolnické centrum kapacity, a kde je tedy možné naši pomoc nabízet. Tlačítko deaktivace najdete nově v sekci Můj profil.

Žádosti o pomoc – zde se vyskytují veškeré žádosti o pomoc. Nabídkou si můžete listovat a najít přesně tu, se kterou budete ochotni pomoci. U každé žádosti najdete tři hashtagy, a to urgentnost, časovou náročnost a odbornou náročnost.

Filtry žádostí o pomoc - žádosti můžete filtrovat podle lokality, PSČ, náročnosti, urgentnosti, benefitů nebo typů pomoci.

Kde pomáhám – našli jste žádost o pomoc, která se vám zalíbila, a zapsali jste se k ní? Skvěle! Všechny takové žádosti nyní najdete tady i s informacemi jak dále postupovat.

Novinky & Události – články, aktuální dění nebo srazy dobrovolnického centra. Tak přesně to najdete v tomto oddílu aplikace.  

Moje úspěchy – vaše soukromá síň slávy. Ačkoliv ji nikdo neuvidí, alespoň pro vás to může být místo, kde se podíváte na vše, co jste již v rámci dobrovolnictví dokázali.  

O aplikaci – část aplikace s informacemi jak aplikaci používat.  

Nahlásit chybu – našli jste cokoliv, co v aplikaci nefunguje? Napište nám o tom a my se to pokusíme co nejdříve opravit.  

Máte nějaký dotaz? Napište nám na pomoc@muni.cz

Aplikaci jsme vytvářeli tak, aby vám dobrovolnickou činnost co nejvíce zjednodušila a zpříjemnila.

Samozřejmě ale nejsme neomylní, proto pokud narazíte na nějakou chybu, budeme rádi za zpětnou vazbu. 

Často kladené dotazy

Má aplikace webovou variantu?

Ano! Do aplikace přihlásit se můžete přihlásit i přes adresu dobrovolnik.munipomaha.cz. Pokud používáte jak mobilní aplikaci, tak webové rozhraní, prosím, přihlašujte se vždy pod stejným přihlašovacím účtem (MUNI, Google nebo Apple ID). Jedině tak budou v obou verzích informace správné a aktualizované. Děkujeme!

Jak můžu pomoci, pokud nemám chytrý telefon?

Již nepotřebujete pro vstup do aplikace jen chytrý telefon, můžete využít webové adresy dobrovolnik.munipomaha.cz

Funguje všechno, jak má? Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Napište nám na email pomoc@muni.cz nebo nám zavolejte na číslo 775 862 304.

Je aplikace určena i těm, kdo pomoc potřebují?

Aplikace je určena výhradně dobrovolníkům. Pokud naopak pomoc potřebujete, můžete využít jeden z těchto kanálů:

  • Volejte na číslo 549 498 800.
  • Pište SMS se svým jménem na číslo 775 855 633 / 775 855 636 a my se vám následně ozveme.
  • Pište na e-mail pomoc@muni.cz.
  • Klikněte na tlačítko a registrujte se přes formulář:

potřebuji pomoc jako jednotlivec moje organizace potřebuje pomoc

Chci pomáhat, mám staženou aplikaci, co dál?

K vaší dobrovolnické činnosti už chybí jen pár kroků!

1. Vyplňte pečlivě svůj profil. Jen tak pro vás můžeme vybrat žádosti o pomoc, které odpovídají vašim preferencím a budete moci přijímat personifikované notifikace.

2. Prohlédněte si záložku Žádosti o pomoc - najdete zde soupis toho, kde můžete pomáhat. Pokud vás něco zaujme, po rozkliknutí si můžete prohlédnout detaily i se k žádosti přihlásit.

3. Přihlaste se k žádosti - po přihlášení po vás budeme chtít potvrdit prohlášení dobrovolníka, po jeho odsouhlasení najdete u žádosti informace jak postupovat, aby vaše pomoc byla zahájena.

4. V sekci Kde pomáhám uvidíte přehled svých žádostí o pomoc, u každé nám můžete předat zpětnou vazbu a hlavně potvrdit, že už danou činnost vykonáváte.

Pokud si nebude vědět rady, můžete se obrátit na nás a my vám pomůžeme, kontaktujte nás na pomoc@muni.cz, děkujeme!

 

Proč musím potvrzovat Prohlášení dobrovolníka a co obsahuje?

Před každou novou dobrovolnickou činností je nutné potvrdit, že rozumíte podmínkám, za jakých dobrovolnická činnost probíhá. Především pak, že Masarykova univerzita je pouze zprostředkovatelem mezi vámi a příjemcem pomoci, nemůže garantovat průběh vaší dobrovolnické pomoci a nenese za vás ani za příjemce pomoci odpovědnost.

Prohlášení obsahuje také důležité informace týkající se epidemie koronaviru. Jako dobrovolník nemůžete ohrozit své zdraví, ani zdraví příjemce pomoci, proto může pomáhat pouze ten, kdo je zcela zdráv.

Aktuální znění Prohlášení dobrovolníka:

Tímto se závazně přihlašuji k vybrané žádosti o pomoc a potvrzuji, že jsem ochoten pomoci jako dobrovolník.

Čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. Prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností bych mohl(a) ohrozit sebe nebo příjemce pomoci.

Beru na vědomí, že Masarykova univerzita je pouze v roli zprostředkovatele. Pomoc poskytuji na vlastní odpovědnost a vše závisí na mé domluvě s příjemcem pomoci.

Prohlašuji, že pokud nebudu moci k výkonu dobrovolnické činnosti nastoupit, odhlásím se nejpozději 36 hodin před výkonem činnosti. Dále se zavazuji postupovat podle pokynů MU, v souladu s hygienickými zásadami, a tak abych neohrozil sebe nebo někoho jiného. Prohlašuji, že jsem si vědom všech rizik souvisejících s výkonem pomoci, a tyto jsem ochoten nést. Prohlašuji, že je mi známo, že na webu www.munipomaha.cz jsou mi k dispozici tyto dokumenty: Kodex dobrovolníka
Manuál dobrovolníka
Desatero dobrovolníka.

COVID-19 opatření

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem) a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy COVID-19. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa a že ani nespadám do okruhu osob, jimž by karanténa být nařízena měla. Prohlašuji, že v okamžiku, kdy se výše uvedené změní (změní se můj zdravotní stav, dopadnou na mne karanténní opatření), budu MU neprodleně informovat.

Na Rektorátu MU (Žerotínovo nám. 9, Brno) jsou mi k dispozici ochranné pomůcky - dezinfekce a jednorázové rukavice. 

Nemám přístup do Google Play ani Apple Store, můžu si i tak aplikaci stáhnout do mobilu?

Jiná cesta ke stažení aplikace do telefonu momentálně není, ale nově můžete využít webové adresy dobrovolnik.munipomaha.cz

Funguje všechno, jak má? Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Napište nám na email pomoc@muni.cz nebo nám zavolejte na číslo 775 862 304.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info