Čelíme druhé vlně epidemie Covid-19 a hledáme dobrovolníky!

Chci pomoci Potřebuji pomoc Důležité informace

Pomoc zařízením sociální péče

Oproti první vlně evidujeme daleko více zařízení sociální péče (domovy seniorů, pečovatelské domy, hospice), kde se projevila nákaza koronavirem, a které akutně hledají pomoc dobrovolníků. Problémem je, že často ze dne na den musí nastoupit do karantény velká část personálu daného zařízení, a to pak nedisponuje lidskými silami na zajištění i těch základních úkonů, jako je např. roznos jídla.
Do těchto zařízení hledáme dobrovolníky všech úrovní na různé činnosti - nejžádanější jsou medici, ošetřovatelé, studenti sociální péče, ale pomocí jsou i dobrovolníci bez zkušeností (např. pomoc v prádelně, s úklidem, roznosem jídla).

Pokud chcete pomoci, můžete si v aplikaci MUNI POMÁHÁ vybrat konkrétní zařízení nebo se přihlásit k žádosti Společná pomoc sociálních službám. Na základě přihlášení obdržíte dotazník týkající se Vašich zkušeností a časových možností. Díky tomu máme představu kolik dobrovolníků je na daný den teoreticky k dispozici a můžeme je umisťovat tam, kde je to aktuálně nejdůležitější. Požadavky zařízení se často mění den ze dne a tento systém nám umožňuje jistou míru flexibility. Nástupu do konkrétního zařízení předchází telefonát s koordinátorem centra, který je po domluvě následován potvrzovacím emailem se všemi detailními informacemi.

Pomáháme zařízením v Brně i jinde. V tom jsou velkou pomocí dobrovolníci, kteří se hlásí k žádosti Doprava do sociálních zařízení. Díky nim jsme schopni zajistit dopravu dobrovolníků tam, kde je to potřeba.

Chcete pomoci, ale bojíte se, že bez zkušeností budete spíše překážet?

Český Červený Kříž a dobrovolnické centrum Chcipomoct.cz pořádá jednodenní ošetřovatelské kurzy, kde se dozvíte základní informace, naučíte se manipulovat s ochrannými pomůckami, s polohovací postelí, budete seznámeni se situacemi, které vás mohou při dobrovolnické činnosti potkat.

ošetřovatelský kurz ČČK ošetřovatelský kurz Chcipomoct.cz


Pomoci můžete i s řadou činností, které můžete vykonávat bez předchozích zkušeností. Je ale možné, že zařízení nebude mít k dispozici dostatek těchto úkolů, aby byl dobrovolník vytížen po celou dobu směny. Koordinace dobrovolníků je pro zařízení nová a náročná činnost, které se musí věnovat v situaci, která je pro ně samotné již tak stresová a náročná, prosíme proto o trpělivost a pochopení, pokud Vaše kapacita nebude plně využita.

Masarykova univerzita je jen zprostředkovatelem pomoci a nezodpovídá za dobrovolníky. Doporučujeme všem dobrovolníkům, aby se zařízením uzavřeli smlouvu nebo dohodu.

Řada zařízení disponuje vlastními dobrovolnickými smlouvami nebo dohodami, které používá pro vymezení povinností a odpovědností. Rozhodně doporučujeme, aby Vaše pomoc byla smluvně upravena.
Pokud zařízení vlastní takový materiál nemá, je možné uzavřít smlouvu s akreditovaným dobrovolnickým centrem, které se zařízením dlouhodobě spolupracuje. Kontakt na akreditované dobrovolnické centrum rádi zprostředkujeme.
Možností je také využít vzor dobrovolnické dohody. Jeho využití je dobrovolné a jeho úpravy jsou plně v kompetenci dobrovolníka a daného zařízení. Komentář k základním ujednáním najdete níže.

Vzor dobrovolnické dohody Komentář k dohodě - základní ujednání

Co se dále hodí vědět?

Snažíme se dávat dohromady informace, které by Vám byly před nástupem do zařízení užitečné, zde najdete první z nich.

Děkujeme Českému Červenému Kříži za poskytnutí  jejich Desatera pečovatele - shrnutí základních pravidel pro práci v zařízení sociální péče a Praktické zkušenosti absolventů kurzu Základy moderního ošetřovatelství.

ČČK - Desatero pečovatele ČČK - Praktické zkušenosti

Dále přikládáme osobní popis osobní zkušenosti dobrovolnice Elišky, která pomáhala v domově pro seniory v Černé Hoře a ve Strážnici.

Zkušenosti dobrovolnice Elišky

Pomoc ve zdravotnických zařízeních

Obrací se na nás nemocnice, kterým přibyla agenda testování a mají nedostatek lidských sil. Primární zájem je o dobrovolníky z řad mediků, s administrativou mohou ale pomoc i lidé bez zdravotnického vzdělání. 

Bohužel přibývá zařízení, především domovů důchodců a center pro seniory, kde se objevila nákaza koronavirem. Část personálu se tak dostává do karantény a centra nemají prostředky, jak bez pomoci dobrovolníků zajistit základní chod.

Doučování žáků ZŠ a studentů SŠ

Zájem o doučování je obrovský a to hned z několika důvodů. Jarní přerušení kontaktní výuky způsobilo mnoha žákům velké problémy, se kterými do teď bojují. Nejtíživější je situace pro žáky se speciálními potřebami nebo ze znevýhodněného sociálního prostředí. Řadu žádostí evidujeme např. z SOS dětských vesniček, kde je potřeba po doučování dlouhodobá. 

Doučování nemusí vždy probíhat kontaktně, v řadě případů je možné doučovat online. Zároveň se domníváme, že doučování nemusí být pouze doménou studentů Pedagogické fakulty. V případě žáků prvního stupně základní školy bez speciálních potřeb se může jednat o zajímavou zkušenost pro každého dobrovolníka.

NÁSTROJE PRO ONLINE DOUČOVÁNÍ

Pomoc ohroženým skupinám obyvatel a lidem v karanténě

Řada seniorů se oprávněně obává vycházet z domu, aby si nakoupili nebo vyzvedli léky. Jedná se často o osoby s oslabenou imunitou nebo trpící jinou nemocí, která by mohla v případě nákazy koronavirem způsobit komplikace. 

Jsme rádi, že lidem, kteří neví, na koho jiného se obrátit nabízíme pomocnou ruku. Píšeme to často, ale je to tak, i malý nákup je pro řadu lidí obrovskou pomocí. Řada seniorů a lidí v karanténě trpí také nedostatkem lidského kontaktu a hledají dobrovolníky, kteří jsou ochotni si s nimi zatelefonovat a popovídat.

linky pro seniory cvičení pro seniory

Pomoc v podobě informací

Někdy je člověk schopen si pomoci sám, ale potřebuje vědět, kde hledat a kam se podívat. Připravili jsme pro vás přehled důvěryhodných zdrojů a několik praktických tipů.

namíchejte si vlastní dezinfekci informace o rouškách a respirátorech střih pro dětskou roušku jak dezinfikovat respirátor a brýle zásady větrání místností

Další formy pomoci

Epidemie koronaviru způsobuje často nevídané situace a překážky. Ať už jsou jakékoliv, snažíme se je pomoci překonat. Někdy potřebuje babička vysvětlit jak skypovat, jindy někde chybí ochranné pomůcky. Někdo potřebuje pomoc psychologa jiný právní radu. 

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se na nás obrátit. 

Pokud naopak pomoc nabízíte, dejte nám vědět, co všechno umíte a v jakých oborech se orientujete. Jsou to pro nás důležité informace.

potřebuji pomoc chci pomoci

Pomáhat může každý

Nezáleží na tom jestli jste student Masarykovy univerzity nebo ne. Naše dobrovolnické centrum je otevřené i veřejnosti. Řada žádostí o pomoc nevyžaduje žádné speciální znalosti nebo dovednosti, stačí chuť pomáhat.

Stejně tak platí, že se můžete zapojit, ať už se nacházíte kdekoliv v České republice, přijímáme žádosti o pomoc i z jiných míst než z Brna. 

Důležité je však při každé činnosti dodržovat pravidla, aby nebyl ohrožen dobrovolník ani příjemce pomoci.

Pravidla pomoci COVID 19 Kodex dobrovolníka Dobrovolnické desatero Manuál dobrovolníka