Eliška_baner

Proč se zapojit?

Když jsme se ptali našich dobrovolníků, proč s námi pomáhají, odpověď byla často prostá - protože máme tu možnost. Děkujeme za to!
Dobrovolnickou činnost děláme, abychom pomohli ostatním, neznamená to ale, že nám samotným nic nepřináší, naopak.

Zkušenosti pro budoucí práci

Ačkoli dobrovolnická práce není placená, může pomoci k získání placené práce. Díky dobrovolnictví totiž:
- Udržujete svoje dovednosti v akci a zlepšujete je.
- Získáváte nové dovednosti a zkušenosti.
- Zvyšujete si sebevědomí.
- Získáváte reference.
- Socializujete se! 

Zlepšení prostředí v celé komunitě 

Jeden z největších benefitů dobrovolnictví je jeho dopad na celou komunitu. Dobrovolnictví vám umožní se s komunitou spojit a změnit ji k lepšímu. Neplacení dobrovolníci totiž často fungují jako tmel, držící celou komunitu pohromadě a burcující ostatní členy komunity k akci. Zároveň je role dobrovolníka jakýmsi morálním vzorem a často se stává, že jeho přítomnost v komunitě podpoří vznik větší dobrovolnické skupiny. A více lidí dokáže změnit více věcí.  

Vytváření nových přátelství a kontaktů 

Jeden z nejlepších způsobů, jak si vytvořit nové přátele a upevnit existující přátelské vztahy, je trávení času nad společnou aktivitou. Dobrovolnictví je skvělý způsob jak najít nové přátele, obzvlášť pokud jste v komunitě nováček. Také upevní vaše existující vztahy a poskytne vám podporu napříč celou komunitou, protože jste ve spojení s lidmi se stejnými zájmy. 

Zlepšení sociálních a vztahových dovedností 

Zatímco někteří lidé jsou přirozeně otevření a vstřícní, jiní jsou spíše stydliví a těžko se jim navazují vztahy s novými lidmi. Dobrovolnictví vám poskytuje příležitost trénovat a rozvíjet své sociální dovednosti, protože se pravidelně setkáváte s lidmi se stejnými zájmy, jako máte vy.  

Šťastnější a zdravější život (bez nadsázky) 

Ačkoli je pozitivní psychologie poměrně nová disciplína, přináší důležité poznatky v oblasti psychického zdraví a šťastného života. Je prokázáno, že věci, o kterých si myslíme, že nás činí šťastnými (například zisk lépe placené práce nebo koupě nového auta), ve skutečnosti zas tak velký dopad na naše štěstí nemají. Naopak zážitky nás činí opravdu šťastnými, a to dokonce po dobu několika měsíců. Důležitým poznatkem je, že pokud tyto zážitky s někým sdílíme, anebo je sám prožitek výsledkem dobrého skutku pro někoho jiného, je jeho pozitivní dopad na naše štěstí ještě mnohonásobně vyšší. A jak všichni víme, pozitivní nálada a dobrý psychický stav úzce souvisí i s fyzickým zdravím. Navíc jako dobrovolník budete mít i více pohybu, což vám vylepší fyzičku. 

Vědomí že to, co dělám, má smysl 

Při dobrovolnické činnosti obvykle také vznikají smysluplná spojení, což prokazatelně redukuje stres, agresi i úzkosti. Navíc při své činnosti přímo ovlivníte lidi, kteří by bez vás nezvládli situaci tak dobře – výsledky svojí snahy tak vidíte hned a získáváte pocit, že toco děláte, má smysl.  

chci pomoci jako dobrovolník

Víme, není to důvod, proč pomáháte... ale když už pomáháte, máme zde pár tipů, které by vám mohly vaše dobrovolnictví zpříjemnit.

Dobrovolnictví jako uznaná praxe, kredity

Řada činností spadá do tzv. expertního dobrovolnictví. Znamená to, že v rámci dobrovolnictví vykonáváte činnost, která souvisí s oborem vašeho studia a k jejímu vykonávání potřebujete specifické znalosti či dovednosti. Hledáte-li praxi pro svůj obor, neváhejte se na nás obrátit. Pokud evidujeme žádost o pomoc, která může být jako praxe uznána, je v naší mobilní aplikaci označena štítkem "praxe".

Pokud se dobrovolnictví již věnujete, nebo ho chcete vyzkoušet a zároveň si tím přilepšit ve studiu, máte možnost zapsat si některý z dobrovolnických předmětů. Jedná se o volitelné předměty, které můžete absolvovat bez ohledu na váš studijní obor.

Filozofická fakulta: DOBRO_ARTS Dobrovolnictví – 2 kredity lze získat za 40 hodin dobrovolnické činnosti. V tomto předmětu je možné nechat si uznat dobrovolnickou činnost i zpětně.

Pedagogická fakulta: Ped_Dobro Dobrovolnictví – 2 kredity lze získat za 40 hodin dobrovolnické činnosti. V rámci předmětu probíhá i skupinová reflexe.

Ekonomicko-správní fakulta: XPX_SDOC Studentská dobrovolnická činnost – 2 kredity lze získat za 40 hodin dobrovolnické činnosti nebo za alespoň 3 darování krve, krevní plazmy nebo krevních destiček.

Fakulta sportovních studií: v2066 Dobrovolnictví ve sportovních aktivitách – 2 kredity lze získat za 40 hodin dobrovolnické činnosti související s přípravou, organizací a vedením sportovních akcí.

Fakulta sociálních studií: PSYb2250 Studentská dobrovolnická praxe - 1 kredit lze získat za 25 hodin dobrovolnické činnosti. Pro studenty psychologie je možné předmět uznat i jako povinně volitelný.

U některých předmětů (FF, PdF a ESF) lze kredity získat i přes naše centrum, u jiných je potřeba se nejprve domluvit s garantem předmětu.

Pokud si nevíte rady, napište nám.

Finanční příspěvek, stravování, pojištění

Některé organizace nabízí dobrovolníkům za jejich pomoc finanční odměnu - většinou jde o specifické případy, kdy nabízená činnost může být například vykonávána pouze zaměstnancem. Ačkoliv se tím pádem nejedná o dobrovolnictví v pravém slova smyslu, věnujeme se i těmto žádostem. Jako primární totiž spatřujeme přesunutí pracovní síly tam, kde je skutečně potřeba.

Často jsou u některých činností nabízeny také další specifické benefity, například zajištění stravy nebo pojištění. U každé žádosti o pomoc v naší mobilní aplikaci vidíte, zda některý z těchto benefitů zahrnuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info