Jak vypadal druhý ročník Letní školy doučování?

I když bylo ještě horké léto, děti ani dobrovolníci na Letní škole doučování nezaháleli. Učili se, hráli hry a objevovali taje magie. Tématem, které se oběma týdny vinulo jako tenká nitka, byla totiž škola čar a kouzel.

21. 9. 2022

Profesorka Trellawneyová vítá nové kouzelnické učně. Foto: Martin Indruch

Vždy v pondělí čekala nově příchozí děti v aule Pedagogické fakulty profesorka Sibyla Trellawneyová v podání docentky Dagmar Pichové. Přivítala je a připravila na to, co je bude jako kouzelnické učně následující týden čekat. Pak už se všichni přesunuli o patro níž, kde probíhalo doučování. Tomu se děti a dobrovolníci věnovali přibližně dvě hodiny dopoledne a hodinu odpoledne. Mezitím děti čekal další program. Někdy si dobrovolníci připravili míčové hry, někdy taneční sestavu, jindy hry zaměřené na spolupráci, což byl v cizojazyčném týmu občas oříšek. Oblíbená byla židličkovaná. Kromě hromadných her se děti věnovaly i tomu, co je bavilo, třeba fotbalu, omalovánkám nebo stolním a karetním hrám.

Každý den začínal individuálním doučováním. Foto: Hana Drahokoupilová

Na každý turnus Letní školy dorazila i Medvídková nemocnice. Při operaci medvídka se tak mohly děti podívat, jak jsou v těle poskládány orgány. Na dalších stanovištích si vyzkoušely, jak funguje stetoskop, podívaly se na lidskou lebku a na snímky z rentgenu. Na obou turnusech měly děti i hodinu výuky lektvarů. Pozorovaly, jak sloučeniny mění barvy nebo jak se dá lahev kouzelné vody rozsvítit pod LED lampou. Snažily se rukou rozbít začarované vejce a malovaly barvami do vody. Kromě toho si malí kouzelníci vyzkoušeli, jak fungují jejich kouzelnické hůlky. Na závěr obou týdnů děti čekalo hledání pokladu a rozloučení, na které dorazil i Brumbál, aby dětem předal diplomy za to, jak si celý týden vedly.

Děti vyšetřují nemocného medvídka. Foto: Hana Drahokoupilová

Děti i dobrovolníci se Letní školy doučování zúčastnili v hojném počtu

Letní škola doučování letos hlásila plné kapacity žáků. Na první turnus docházelo dvacet dětí a na druhý dokonce jednadvacet. Většina dobrovolníků se tak věnovala jednomu žáčkovi, někteří dvěma. Na oba turnusy se totiž přihlásilo šestnáct dobrovolníků z devíti fakult. Někteří z nich se zúčastnili obou turnusů, někteří pouze jednoho. Několik dobrovolníků přišlo hlavně proto, aby dětem zprostředkovali speciální program, jako byla například právě Medvídková nemocnice nebo kouzelnické přivítání a rozloučení, o které se postarali zaměstnanci Masarykovy univerzity.

Děti a dobrovolníci z 1. turnusu Letní školy doučování. Foto: Martin Indruch

Stejně jako minulý ročník i letos byla Letní škola doučování určená pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kromě toho letos mezi účastníky přibylo více dětí jiných národností. Celkem patnáct dětí pocházelo z Ukrajiny, tři byly původem z Vietnamu a další tři přijely z jiných zemí. Tomu byla přizpůsobena i forma doučování. S dětmi, které potřebovaly pomoc s češtinou, procvičovali dobrovolníci hlavně jazyk. Při hrách se pak snažili o to, aby se všechny děti dokázaly zapojit. To se i díky spolupráci ostatních dětí dařilo.

Děti a dobrovolníci z 2. turnusu Letní školy doučování. Foto: Hana Drahokoupilová

A co bude dál?

Některé děti budou pokračovat v doučování skrze katedru sociální pedagogiky, jiné si vezmou pod křídlo další studenti pedagogické fakulty nebo se jim budou věnovat dobrovolníci MUNI POMÁHÁ. Některým dětem se budou věnovat studenti nebo dobrovolníci, které už znají z letní školy, na jiné čeká někdo úplně nový.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info