Ohlédnutí za rokem 2023 s MUNI POMÁHÁ

Rok 2023 nám připravil mnoho výzev a příležitostí pomáhat druhým. Řady našich dobrovolníků se opět rozrostly, stejně rychle v roce 2023 vznikala řada možností, kde jsme mohli přiložit ruku k dílu. Pomáhali jsme s doučováním, materiální sbírkou, ochranou přírody i vzděláváním seniorů. A co dalšího se nám za poslední rok povedlo?

18. 12. 2023

Oslavili jsme třetí narozeniny

Naše dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ v březnu oslavilo tři roky. Tento významný den jsme strávili společnou oslavou. Tančili jsme, jak se na pořádnou narozeninovou párty sluší, připili jsme si na další roky, čekal nás i výborný dort. S dobrovolníky jsme soutěžili ve speciálním kvízu, a hlavně si užívali, že můžeme být všichni spolu. Naše narozeniny nebyly pouze o oslavě všech výzev, které jsme spolu za uplynulé tři roky pokořili, ale předevšímsamotných dobrovolnících, díky kterým jsme mohli všechny aktivity realizovat.

Bez popisku
Bez popisku

Vzděláváme a doučujeme zábavně

V jarním semestru jsme na pedagogické fakultě ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky odstartovali skupinové doučování s názvem Klubík. V něm naši dobrovolníci a studenti v rámci své praxe pravidelně pomáhají s učivem dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na podzim jsme Klubík zopakovali a zařadil se do naší nabídky dobrovolnických programů. Zapojit se může kdokoli, hlavní je nadšení a touha pomáhat. 

A nezaháleli jsme ani o prázdninách! V srpnové Letní škole doučování jsme děti připravovali k návratu do školních lavic, společně objevovali svět a hráli si. Ve dvou turnusech se vystřídalo přes padesát školáků. Nejvíce dětí se k nám přihlásilo z Ukrajiny, dále pak například z Vietnamu či Mongolska.

Pomáháme Ukrajině

Pomoc Ukrajincům se stala jednou z důležitých částí naší činnosti, a to na několika úrovních. Zapojili jsme se do materiální sbírky spolu s organizací Brno pro Ukrajinu. Spolu jsme také uspořádali Mikuláše pro Ukrajinu, kde si kromě besídky pro děti mohli naši dobrovolníci i široká veřejnost prohlédnout humanitární sklady, vyzkoušet výrobu maskovacích sítí a dozvědět se o případné pomoci víc.

V Klubíku i Letní škole doučování pomáháme ukrajinským dětem zvládat učivo, samotnou češtinu i kulturní rozdíly. Doučujeme individuálně i skupinově a navzájem se obohacujeme. O tématu pomoci Ukrajině jsme se rozpovídali i na přednášce v rámci Dnů dobrovolnictví ve Univerzitním kině Scala.

Bez popisku

Spolupracujemedalšími organizacemi

Spolupracujeme s neziskovou organizací Mezi námi a pomáháme propojovat generace, konkrétně předškoláky a seniory. Na programu s názvem Přečti si „čtecí babičky“ ve spolupráci s naší lektorkou osvojily techniku poutavého čtení, díky které mohou pravidelně předčítat dětem v mateřských školkách.

S Hnutím Brontosaurus nadále pokračujeme ve spolupráci v oblasti péče o krajinu. V dubnu 2023 jsme uspořádali víkendovku v rámci Dnů dobrovolnictví, kde jsme pečovali o dříve vysázené stromy. Na spolupráci navážeme i v následujícím roce propagací dobrovolnictví v environmentální oblasti.

Nadále spolupracujeme i se Spolkem Vesna, který se věnuje hlavně pomoci ženám a rodinám v nouzi. Díky výtěžku ze speciálního AZ kvízu jsme mohli podpořit vzdělávání žen v oblasti datové analýzy a budování osobní značky a marketingu.

Pravidelně se účastníme snídaní koordinátorů dobrovolníků pořádané Jihomoravským dobrovolnickým centrem, které se snaží spojovat všechny organizace zabývající se dobrovolnictvím v Jihomoravském kraji a pořádá Dny dobrovolnictví.

Bez popisku
Bez popisku

Síťujeme se napříč ČR

V letošním roce jsme s ostatními univerzitními dobrovolnickými centry mapovali dobrovolnictví na vysokých školách v Česku. Hlavním výstupem tohoto projektu je metodická příručka shrnující možnosti uznávání dobrovolnictví jako nástroje neformálního vzdělávání. V rámci projektu jsme také uspořádali diskuzní skupiny s 91 studenty a absolventy, ve kterých jsme zjišťovali motivace, výzvy a přínosy dobrovolnictví s ohledem na jejich osobní i kariérní růst. Projekt vyvrcholil konferencí Dobrovolnictví jako součást studia na VŠ.

Bez popisku
Bez popisku

Utužujeme dobrovolnickou komunitu

Pečujeme o naši dobrovolnickou komunitu prostřednictvím aplikace MUNI POMÁHÁ i naživo! Během roku se konalo několik dobrovolnických setkání, pečujících workshopů s Terezou Hruškovou či několik dalších neformálních akcí. Začátkem léta jsme znovu uspořádali piknik, v létě navázali setkáváním k Letní škole doučování a rok završili oslavou u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků. Těšíme se na další setkávání a zároveň i na novou kapitolu s názvem “2024”.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info