Vedení MU apeluje na dodržování protiepidemických opatření

Prohlášení vedení Masarykovy univerzity k situaci v České republice vzhledem k šíření epidemie.

26. 10. 2020

Situace v České republice je velmi vážná. Čelíme krizi, která se týká nejen epidemie SARS-CoV-2, ale i zásadního otřesení důvěry ve státní instituce a hlubokých rozporů v naší společnosti.

Vedení Masarykovy má za to, že se bohužel naplňují scénáře těch prozíravějších odborníků a expertů. Rostou počty nakažených, přibývá vážně nemocných a zemřelých a na mnoha úrovních sledujeme chaos a zásadní nepřipravenost na současnou fázi epidemie. Přesto se ve veřejném prostoru stále setkáváme se zlehčováním nebo dokonce popíráním epidemie a s pochybnostmi o nezbytnosti opatření, která mají zabránit dalšímu nekontrolovanému šíření viru.

Masarykova univerzita je vysokou školou, která má dobrý přehled nejen ohledně těžkostí ve vztahu k výuce, ale díky fakultním nemocnicím a svým deseti fakultám též dobré povědomí o obtížných podmínkách v oblasti zdravotní a sociální. Masarykova univerzita pomáhala na mnoha frontách již během jarní vlny epidemie a snaží se o to i nyní.

Vedení Masarykovy univerzity kvůli současné krizové situaci apeluje jak na své zaměstnance, vyučující a studenty, tak na ty, jimž není lhostejná budoucnost naší země a osudy mnoha lidí, zvláště pak těžce nemocných a ohrožených:

- Nepodceňujme a nezlehčujme průběh epidemie.

- Chovejme se zodpovědně. Lehkomyslnost některých lidí má přímé dopady na trpící a ohrožené skupiny, na osoby v nemocnicích a sociálních zařízeních.

- Neignorujme opatření, která mají zamezit dalšímu šíření viru, a považujme je za minimum, kterým může každý z nás přispět. Čím dříve to pochopíme, tím dříve budou moci být například otevřeny školy, jejichž uzavření v současné době může mít katastrofální dopad na vzdělanost v naší zemi.

- Naslouchejme těm, kteří se v minulých měsících a týdnech ukázali jako ti, kteří situaci skutečně rozumí a jejichž odhad dalšího vývoje se ukázal jako prozíravý a správný. Poskytujme reálné a pravdivé informace o šíření viru.

- Pomáhejme tam, kde je to zapotřebí, a v oblastech, kterým rozumíme a neseme za ně odpovědnost. Podporujme lékaře, zdravotníky a pomáhající profese.

- Učme se orientovat v nových poměrech a buďme ochotni se učit nové věci. Je pravděpodobné, že současná krize potrvá déle, než mnozí předpokládali.

- Pomáhejme překonávat malomyslnost, nesváry a špatnou náladu. Pomáhejme budovat mosty důvěry v rodinách a ve svých zaměstnáních, byť by tyto mosty měly pouze virtuální podobu.

Je nepochybné, že čelíme nebezpečnému neviditelnému nepříteli. Jeho neviditelnost ale neznamená, že není reálný, právě naopak. Krizi však určitě překonáme, jen je zapotřebí probudit to dobré a lepší v nás – a v celé naší společnosti. K tomu nás zavazuje i odkaz Tomáše G. Masaryka, k němuž se i tímto prohlášením hlásíme.

Za vedení Masarykovy univerzity
Martin Bareš, rektor


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info